Bemutatkozás

A BSZF segíti a szociális szakma hivatásos képviselőit, szolgáltatásokat nyújt a helyi önkormányzatoknak, a civil szervezeteknek és a szociális magánvállalkozásoknak.Az önkormányzatok számára végzett területi munka keretében segíti a főváros kerületeiben folyó szociálpolitikai tevékenységet és ösztönzi a főváros és a kerületek közötti együttműködést (adatbázis építés, adatszolgáltatási rendszer: információ, esetenkénti felmérés konkrét végzése, akciókutatások irányítása.)

A közcélú, non-profit szervezetek körében pedig a szektorközi intézményes kapcsolatok elősegítése, a szociális munka szakmai sztenderdizációjának kialakításával és a kiszerződési technikák bevezetésével.

A BSZF Főbb céljai

 • a szociális adminisztráció fővárosi szintű harmonizálása
 • a szociális szolgáltatások decentralizálásának elősegítése
 • szakmai koalíciók szervezése
 • szociális kerekasztalok kifejlesztése, ezen belül helyi lakossági csoportok szervezése, a szolgáltatások lakossági kontrolljának kialakítása
 • szociális tervezés (szociális térképkészítés, stratégiai tervezés)
 • hálózatépítés (helyi problémamegoldó szakmai csoportok kezdeményezése, szakmai klub létesítése és működtetése, szektorközi együttműködések előkészítése, értékelése)
 • tanácsadás (pályázatíráshoz, jogi-, pénzügyi és új szolgáltatások bevezetése)
 • szakmai továbbképzés
 • szociális információs adatbázis kiépítése
 • kiadványok megjelentetése.

Kiemelt területei

 • gyermekvédelem
 • veszélyeztetett fiatalok (drogprevenció)
 • fiatalkorú bűnelkövetők (pártfogó hálózat)
 • hajléktalanok